Aktualności

18 sierpnia 2011 r.

Program Rządu RP na rzecz wspierania Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zgodnie z obietnicą Premiera Rządu RP Donalda Tuska wyrażoną na spotkaniu z liderami małopolskich UTW w Szczawnicy, rozpoczęły się prace nad rządowym programem wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zespołowi ds. opracowania Programu przewodniczy Podsekretarz Stanu , Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Bartosz Arłukowicz. W pracach Zespołu biorą udział m.in. Krystyna Lewkowicz Koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, Wiesława Borczyk Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz warszawski poseł Michał Szczerba. Kierunki działania objęte Programem były także przedmiotem obrad Parlamentarnego Zespołu ds. UTW, który na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. przyjął je do swojego planu pracy. To niezwykle ważne dla środowiska UTW, niecierpliwie oczekiwane wydarzenie. To zarazem zwiastun ogólnopolskiego programu obchodów ROKU UTW. Będziemy sukcesywnie informować Państwa o wynikach prac Zespołu. Krystyna Lewkowicz

30 lipca 2011 r.

UTW ma swoją reprezentację w Sejmie RP

Miło nam poinformować, iż z inicjatywy posła na Sejm RP Pana Michała Szczerby powstał w Sejmie Zespół Parlamentarny ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zespół już się ukonstytuował , przyjął Regulamin funkcjonowania oraz wybrał na swojego Przewodniczącego inicjatora –Michała Szczerbę. Wobec szeregu ważnych wydarzeń mających miejsce w środowisku uniwersyteckim Zespół będzie miał duże pole do działania, a Pan Poseł Michał Szczerba już zadeklarował swój udział w Konferencji UTW odbywającej się w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju ( 8-10 września 2011 r), inauguracji nowego roku akademickiego warszawskich UTW, Jubileuszu 5.lecia UTW SGH oraz na Kongresie UTW, planowanym na 19 marca 2012 roku.

20 lipiec 2011

UWAGA! NOWA INICJATYWA OP UTW
INNOWACYJNE NGO - Kampania na rzecz innowacyjności i wysokich standardów działania organizacji pozarządowych w Polsce


Okres ostatnich kilkunastu lat to czas m.in. niezwykłej ekspansji i rozwoju jakościowego t.zw. Trzeciego Sektora czyli organizacji pozarządowych. Ich liczba wzrosła w Polsce do 100 tysięcy. Stały się one niezwykle ważnym partnerem wspomagającym działania centralnych organów Państwa i samorządu terytorialnego w dziedzinie kształcenia ustawicznego, pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, działań na rzecz grup zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, rzecznictwa ich interesów, doradztwa prawnego, społecznego, praw konsumenckich itp.

Na tym tle szczególny fenomen stanowią Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ich liczba tylko w ciągu ostatnich 5 lat podwoiła się i przekroczyła już 320 organizacji z ponad 100 tys. członków.

Działają w różnych formach organizacyjno prawnych - jako samodzielne osoby prawne, w strukturach jednostek samorządu terytorialnego, jako jednostki organizacyjne wyższych uczelni jak również strukturach innych osób prawnych. W zależności od otoczenia – reprezentują bardzo zróżnicowany poziom oferty. Łączy je jeden element - realizują działania pożytku publicznego.

Innowacyjna gospodarka, która jest jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej nie może się już obejść bez wsparcia ze strony NGO. W dobie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej podejmujemy kampanię na rzecz tego, aby NGO też były innowacyjne!

Jednym z głównych kierunków strategii Ogólnopolskiego Porozumienia UTW jest promowanie wysokich standardów działania, których wyrazem jest hasło – klucz

„Uniwersytet to brzmi dumnie”

Zaczęliśmy od siebie i w czerwcu 2011 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej uzyskał pierwszy w Polsce certyfikat potwierdzający posiadanie Systemu Zarządzania Jakością określonego międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008. Mamy nadzieję, że inne UTW i inne NGO pójdą w nasze ślady.

Poszukujemy partnerów, których celem jest promowanie wysokich standardów działania firm i organizacji i szerzej – wysokiej jakości życia w Polsce. Liczymy na to, że przyłącza się tej nowej inicjatywy i będą ją wspierać.

Z poważaniem:
Krystyna Lewkowicz
Prezes UTW SGH
Koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia UTW

 

Więcej artykułów…

  1. 18 lipiec 2011
  2. 30 czerwca 2011

KontaktZapraszamy do kontaktu

NAPISZ DO NAS

INFORMACJE

Fundacja Ogólnopolskie PorozumienieUniwersytetów Trzeciego Wieku

KONTAKT

04-779 Warszawa, ul. Gruszy 32
tel./fax 48 605 957 084, 697 066 829
e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl

Lokalizacja